جمعیت هلال احمر استان هرمزگان

چهارشنبه 06 مرداد 1400
نشست مشترک مدیرعامل جمعیت هلال احمر  هرمزگان با رییس دانشگاه علمی کاربردی استان

نشست مشترک مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان با رییس دانشگاه علمی کاربردی استان

در راستای گسترش فعالیت های مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر و ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان این مرکز نشست مشترک مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان و رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان برگزار شد.

آسیب شنوایی ، فرهنگ متفاوت با خود حمل می کند
معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان :

آسیب شنوایی ، فرهنگ متفاوت با خود حمل می کند

برگزاری دوره آموزشی اشاره و نهادها باپیگیری معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان و همکاری اداره آموزش ‌پرورش استثنایی در حال برگزاری است .