جمعیت هلال احمر استان هرمزگان

چهارشنبه 06 مرداد 1400
ارائه خدمات حمایتی به سالمندان مرکز نگهداری لقمان حکیم بندرعباس
با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان و مدیر کل بهزیستی هرمزگان صورت گرفت؛

ارائه خدمات حمایتی به سالمندان مرکز نگهداری لقمان حکیم بندرعباس

با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان و مدیر کل بهزیستی هرمزگان خدمات حمایتی جمعیت هلال احمر به سالمندان مرکز نگهداری لقمان حکیم اهدا شد.