جمعیت هلال احمر استان هرمزگان

دوشنبه 26 مهر 1400
مراکز علمی کاربردی وجهه آموزشی جمعیت هلال احمر هستند
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان عنوان کرد:

مراکز علمی کاربردی وجهه آموزشی جمعیت هلال احمر هستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در جلسه ویدئو کنفرانسی هم اندیشی و تدوین اولویت های آموزشی اظهار کرد:مراکز علمی کاربردی وجهه آموزشی جمعیت هلال احمر هستند که با افزایش تعداد نیروی متخصص در این مراکز می توان راندمان آموزش را افزایش داد.

خدمت رسانی در هلال احمر حد و مرزی ندارد/ هلال احمر و پلیس مکمل یکدیگرند
در دیدار مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان با فرمانده نیروی انتظامی عنوان شد؛

خدمت رسانی در هلال احمر حد و مرزی ندارد/ هلال احمر و پلیس مکمل یکدیگرند

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان همزمان با هفته نیروی انتظامی از زحمات فرماندهی معزز نیروی انتظامی استان و نیروهای تلاش گر و خدوم قدردانی کردند.